Cíl akce

Barvy, barvy, barvy… Cílem akce je pořádně se vybarvit, úkolem běžců je v průběhu absolvování trati nanést na sebe i kolemběžící co nejvíce barev. Nezávodí se, neměří se čas. Vítězem bude každý, kdo se pobaví. A protažení těla při běhu se v tomto případě chápe jako příjemná nadstavba. A třeba se Hrušovanský májový běh stane začátkem běžecké životní etapy některých účastníků, impulsem ke změně životního stylu a přístupu ke zdravému pohybu…

Základní informace

Datum: 18.5.2019

Čas:

  • příprava, sportovní aktivity 12:00 – 13:45 hod.
  • rozcvička 14:00 hod.
  • start běhu v 14:30 hod.
  • zakončení běhu 16.00 hod.

Místo: Sportovní hala, Hrušovany nad Jevišovkou

Účastníci

Startovat v Hrušovanském májovém běhu může každý zájemce. Zúčastnit se mohou i děti, ovšem mladší než desetileté musí běžet v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně přebírá odpovědnost. Běžet mohou i rodiče s dětmi v kočárcích a různých vozítkách, ovšem měli by pamatovat na to, že v průběhu akce se budou házet práškové barvy, které – byť jsou zdravotně nezávadné a vypratelné – mohou malým dětem působit problémy a z kočárků či potahů nosítek, sedaček apod. nemusí jít vždy zcela vyčistit. Startující s kočárky by při své účasti neměli brzdit a blokovat ostatní účastníky akce. Prosíme rodiče o soudnost, ohleduplnost a opatrnost!
V letošním ročníku nejsou připravována samostatná trika, není však také prováděna registrace a vybíráno startovné. Účastníci mohou použít trika z předchozích ročníků, či vlastní (musí ovšem počítat se značným zabarvením wink)

 

Prodej startovních balíčků

Před startem běhu od 12:00 hod do 13:45 hodin bude možné u sportovní haly zakoupit startovní balíček - ochranné brýle a balíček s barvou, případně i samostatně balíčky s barvou. 
Každý běžec se tedy může vydat na trať s celou škálou barev a se zásobou na průběžné „vybarvování“, jakou uzná za vhodné.

Barvy

Používání barevných prášků „holi“ má svůj původ na tradičním indickém „Holi festivalu” každoročně konaném na počátku jara. Jedná se o jeden z nejstarších a zároveň nejbarevnějších festivalů, jehož součástí je kromě oslav a tance také vrhání barevného prášku. Tato vrhací tradice se během let rozšířila do celého světa. Nejvíce se tyto barvy v současnosti využívají na hudebních festivalech, ale stále oblíbenější jsou i zábavné barevné běhy, prášky se hojně využívají také v reklamě, při fotografování a na nejrůznějších společenských akcích zejména v letních měsících.

Barevný festivalový prášek se vyrábí z přírodních materiálů a je také v přírodě plně rozložitelný. Splňuje všechna nařízení na složení a výrobu práškových barev, která garantují jeho bezpečné použití.

Upozornění: Nepoužívejte produkt v přítomnosti osob trpících astmatem nebo jiným alergickým onemocněním. Může způsobit podráždění očí při použití kontaktních čoček. Při použití se vyhněte kontaktu se sliznicemi. Je doporučeno nosit ochranu úst, nosu a očí. Prášek není vhodný ke konzumaci. Prášek by měl být používán osobami staršími 18 let.
Složení: kukuřičný škrob, voda, hydratovaný oxid křemičitý, chlorid sodný, síran sodný

Trasa

 Trasa závodu má cca 4 km je znázorněna na těchto stránkách na záložce "TRASA".

Je možné, že v průběhu příprav Hrušovanského májového běhu běhu dojde ještě k drobným změnám trasy. O případných změnách budete informováni. 

Ceny

Jak už bylo řečeno – napsáno – nejedná se o závod. Nejde tedy o to, přiběhnout jako první (byť to možná některým „opravdovým závodníkům“ pokazí radost). Jde spíše o to vytvořit větší skupinu, ideálně celé a kompaktní závodní pole, a pořádně se průběžně házenými barvami „zmazat“. Při nákupu barev či brýlí obdrží závodník slosovatelný kupón na jehož druhou stranu napíše své jméno a příjmení a vhodí do slosovací urny. Na konci závodu bude z odevzdaných kupónů vylosováno několik šťastlivců, kteří obdrží zajímavé ceny.

Házení barev, nástrahy

Na trati bude několik míst, kde budou na běžce házeny barvy, nikdo z nich tedy barevnému prášku neunikne. Barevné „bombardování“ mohou vzít na svá bedra i diváci, také oni si budou moct koupit u sportovní haly balíčky s barvami a použít je na své kamarády a třeba i nepřátele – pomsta může být i barevná. Kromě barevných stanovišť jsou v průběhu závodu připraveny některé nástrahy, které mají především ozvláštnit běh a dopomoci ulpění barev na tělech a oblečení startujících.

Upozornění a další informace

Akce se nemohou aktivně zúčastnit psi. I majitele pejsků, kteří se se svými mazlíčky přijdou na akci podívat, by je měli pečlivě hlídat. Běh není možné absolvovat na kolech, koloběžkách ani jiných kolových zařízeních. Výjimkou jsou děti v kočárcích.

Účastníci i diváci, kteří budou házet práškové barvy, by měli být opatrní a ohleduplní vůči dění mimo běžecký peloton a při aplikaci barev dávat pozor na ostatní diváky, auta a budovy. Barvy jsou sice zdravotně nezávadné, v přírodě rozložitelné a vypratelné, ovšem ne ze všech materiálů a povrchů je bude možné stoprocentně vyčistit. Na druhou stranu i návštěvníci, kteří se nezúčastní aktivně barevných hrátek musí počítat s tím, že by se práškovými barvami mohli trochu umazat.

Startujícím doporučujeme, aby si s sebou nebrali cennosti a drahé sportovní vybavení, vzhledem k nástrahám, které je na trati čekají. 

Podmínky, pravidla, organizační a bezpečnostní pokyny

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit program nebo v případě velmi nepříznivých především bezpečnostních podmínek akci zrušit. V takových případech není jejich povinností odškodnit účastníky. Organizátor není odpovědný za škody, které nejsou zaviněny zanedbáním z jeho strany, není odpovědný za případné zdravotní problémy účastníků při závodě. Je na každém z přihlášených, aby sám posoudil svůj zdravotní stav, případně schopnost absolvovat běh.

Svou účastí na akci vyslovuje účastník běhu souhlas s pořizováním a použitím fotografií a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků a jejich konání v průběhu závodu nebo v rámci doprovodného programu. Materiály mohou být použity k vlastní propagaci organizátora akce a případných dalších ročníků, a to bez nároku účastníků na honorář. Účastník má právo na výmaz jeho osobních údajů.

Vybarveného běhu se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba bez omezení věku. Osoby mladší 10 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svých zákonných zástupců nebo jimi určených účastníků starších 18 let. Osoby od 10 do 18 let musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce, ten má právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků.

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce nebo se akce účastní v doprovodu svého zákonného zástupce. Je si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na akci a účastní se jí dobrovolně. Zavazuje se, že bude dodržovat tyto podmínky: nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků, potvrzuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen ji absolvovat, že má na dobu konání akce uzavřeno zdravotní pojištění a účastní se běhu na vlastní riziko.

Každý účastník, případně zákonný zástupce nezletilého účastníka, je povinen přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, nejlépe na www.majovybeh.hrusovany.cz a na tomto webu potvrdit, že s nimi souhlasí.